Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Chceme žiť bez závislostí

12.5. 2015

CVČ – Junior v Banskej Bystrici zorganizovalo druhý ročník projektu s názvom Chceme žiť bez závislostí pre žiakov stredných škôl ubytovaných na banskobystrických internátoch.

 

Projekt pozostával z 3 častí:

 

Prvá časť – beseda na prednášku Drogy, alkohol a fajčenie “ kde naše družstvo získalo 6 bodov / max. 7b./

Druhá časť – beseda na tému „ Kulty a sekty " žiaci získali 6,5 bodov / max. 7b./

Tretia časť – športovo – vedomostný deň, kde boli hodnotené športové disciplíny, vedomosti z prednášanej problematiky závislostí a plagát s problematikou „ Drogy, alkohol, fajčenie “.

 

Víťazom tejto súťaže sa stalo družstvo nášho internátu v zložení:

  Terézia Zigová

  Lucia Smiešková

  Diana Žabková

  Daniela Ridzoňová

  Andrej Dibdiak

 

Víťazná cena je pobyt žiakov v Aquaparku Turčianske Teplice.

Gratulujeme !!!