Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Športové gymnázium zamerané na telesnú výchovu a cudzie jazyky


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@osgbb.sk

 

Linky

 

Novinky

Organizácia školského roku

 

Začiatok prvého polroka

1. september 2017
Začiatok vyučovania 4. september 2017
Jesenné prázdniny 30.-31. október  2017
Obnovenie vyučovania 2. november 2017
Vianočné prázdniny 23. december 2017 až
5. január 2018
Obnovenie vyučovania 8. január 2018
Koniec prvého polroku 31. január 2018
Polročné prázdniny 2. február 2018
Začiatok druhého polroku 1. február 2018
Obnovenie vyučovania 5. február 2018
Jarné prázdniny 19. február
až 23. február 2018
Obnovenie vyučovania 26. február 2018
Veľkonočné prázdniny 29. marec až 3. apríl 2018
Obnovenie vyučovania 4. apríl 2018
Maturitné skúšky - externá časť 13. až 15. marec 2018
Maturitné skúšky - ústne 28. máj až 1. jún 2018
Koniec druhého polroku 29. jún 2018
Letné prázdniny 2.júl až
31. august 2018
 

OSTATNÉ UDALOSTI

Plavecký kurz marec 2018
Lyžiarsky kurz február - marec 2018
Účelové cvičenie Ochrany života a zdravia - jesenné október 2018
Účelové cvičenie Ochrany života a zdravia - letné jún 2018
Prijímacie skúšky - gymnázium šport marec - apríl 2018
Prijímacie skúšky  - gymnázium  máj 2018