Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Športové gymnázium zamerané na telesnú výchovu a cudzie jazyky


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@osgbb.sk

 

Linky

 

Novinky

Triedy a triedni učitelia

V školskom roku 2017/2018 je otvorených 17 tried denného štúdia:
 
11 tried so zameraním na šport
 štvorročné štúdium    
  II.B Mgr. Ivana Kubišová 
  II.D PaedDr. Daniela Rozimová
  III.B Mgr. Iveta Maťušová
  III.D Mgr. Stanislava Jureková
  IV.B Mgr. Mario Matušek
  IV.D Mgr. Andrea Porubčanová
  I.B Mgr. Mária Schotterová
  I.D RNDr. Janka Šturmová
     
osemročné štúdium 
  II.A Mgr. Anna Zelinová
  III.A Mgr. Veronika Ivanková
 I.A    
Mgr. Marcela Vološinová
7 tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
● osemročné štúdium
                                     
   
  II.C PaedDr. Miriam Miklošíková
  IV.C Mgr. Daniela Snohová
  V.C RNDr. Jana  Dropčová
  VI.C Mgr. Anna Görnerová
  I.CMgr. Tatiana Lepišová
● štvorročné štúdium    
  III.E RNDr. Lýdia Dubajová