Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Športové gymnázium zamerané na telesnú výchovu a cudzie jazyky


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@osgbb.sk

 

Linky

 

Novinky

Vzdelávacie krúžky

Vzdelávacie krúžky

pre školský rok 2017/18

 

1. Babothy                                          Krúžok alpského lyžovania

2. Mgr. Katarína Štulíková                Atletický krúžok

3. Záborský Milan                             Plavecký krúžok

4. Mgr. Branko Michalech                Krúžok bežeckého lyžovania

5. Rumanovský                                  Futbalový krúžok

6.  Kováčiková Lucia                          Krúžok karate

7.  Mgr. Zdenka Tánczos                  Krúžok ruského jazyka         

8.  Mgr. Viera Zvarová                      Doučovanie z MAT pre III.ročník
9. RNDr..Janka Šturmová                Doučovanie z MAT pre I. a II.ročník
10. PaedDr. Miriama Miklošíková   Krúžok -nemecké divadlo

11. Mgr. David Vyparina         Krúžok programovania