Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Športové gymnázium zamerané na telesnú výchovu a cudzie jazyky


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@osgbb.sk

 

Linky

 

Novinky

Zasadnutia

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
Úvodná 31. augusta 2017
1/4 ročná 22. novembra 2017
1/2 ročná - klasifikačná 29. januára 2018
3/4 ročná - maturanti 28. marca 2018
3/4 ročná 26. apríla 2018
Koncoročná - klasifikačná - maturanti 18. mája 2018
Koncoročná - klasifikačná 26. júna 2018
Záverečná 29. júna 2018
 
ZASADNUTIA CELOŠKOLSKÝCH RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ
Plenárne 22. septembra 2017
1/2 ročné 24. novembra 2017
Koncoročné - maturanti apríl 2018
Koncoročné 27. apríla 2018
 
  ZASADNUTIA TRIEDNYCH DÔVERNÍKOV
sa konajú v učebni č. 107
Úvodné 22. septembra 2017
1/2 ročné 24. novembra 2017
Koncoročné 27. apríla 2018