Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Učitelia

 

 

Učiteľský zbor Športového gymnázia

         
Priezvisko a meno
Aprobácia     Číslo telefónu Email
Dropčová Jana, RNDr. MAT, DEG     048-4712825
Dubajová Lýdia, RNDr. MAT, CHEM     048-4712823
Fábryová Gabarová
Alena, Mgr.
ANJ,BIO,TSV     048-4712820
Görnerová Anna, Mgr. ANJ, RUJ, VYV     048-4712820
Ivanková Veronika, Mgr. ANJ, SJL     048-4712827
Jureková Stanislava, Mgr. SJL, NEJ,RUJ     048-4712822
Kubišová Ivana, Mgr. NEJ, HUV     048-4712822
Kucej Jozef, PaedDr. TSV     048-4712816
Lepišová Tatiana, Mgr. DEJ, GEO     048-4712821
Maladasari Mariana, Mgr. ANJ     048-4712820
Matušek Mario, Mgr. GEO, TSV     048-4712816
Maťušová Iveta, Mgr. SJL,OBN,ETV     048-4712827
Melník Jakub, Mgr. ANJ, SJL     048-4712827  
Miklošíková Miriama, PaedDr. NEJ, FIL     048-4712824
Porubčanová Andrea, Mgr. DEJ, GEO     048-4712822
Rozimová Daniela, PaedDr.  GEO, TSV     048-4712823
Schotterová Mária, Mgr. MAT, FYZ     048-4712823
Snohová Daniela, Mgr. MAT, BIO     048-4712821
Snopko Dušan, Mgr. MAT, FYZ     048-4712893
Šimková Alena, Mgr. ANJ, RUJ     048-4712820
Šipkovská Eva, Mgr. ANJ, RUJ     048-4712834
Šturmová Janka, RNDr. MAT, CHEM     048-4712825
Tánczos Zdenka, Mgr NEJ, RUJ     048-4712824
Veselovská Regina, Mgr. NEJ, NAS     048-4712834
Volfová Helena, RNDr. NAV     048-4712828
Vološinová Marcela, Mgr. BIO, TSV     048-4712821
Vyparina Dávid, Mgr. INF, EKO     048-4712826
Zelinová Anna, Mgr. SJL, DEJ     048-4712822
Zvarová Viera, Mgr. MAT, CHEM     048-4712825