Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Kritériá prijatia pre šk. rok 2019/2020Pre školský rok 2019/2020 otvárame:

      - 2 triedy odbor športové gymnázium  - 4 ročné štúdium (56 uchádzačov)
      - 1 triedu odbor športový manažment - 4 ročné štúdium (22 uchádzačov)
       

Prijímacia skúška - športové gymnázium - pre uchádzačov z 9. ročníka ZŠ


Prijímacia skúška - športový manažment - pre uchádzačov z 9. ročníka ZŠ