Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

2013

2.11. 2015

2013

2.11. 2015

Plán VO

2.11. 2015

files/u13/Pl__n_VO_2015_0.pdf 

Etický kódex

2.11. 2015

 

Faktúry z VO

2.11. 2015

Centrálny register zmlúv

Zmluvy VO

2.11. 2015

www.vucbb.sk/%C3%9Arad/Oddelenia%C3%9AraduBBSK/Oddelenieverejn%C3%A9hoobstar%C3%A1vania/Centr%C3%A1lnyregisterzml%C3%BAv,objedn%C3%A1vokafakt%C3%BAr.aspx    &nbs

Zmluvy z VO

2.11. 2015

Centrálny register zmlúv

Prieskum trhu

27.11. 2015

 1. files/u13/Prieskum_trhu___I_ma__ovanie__doc_0.pdf 2. files/u13/Prieskum-trhu___J_m__riky.pdf 3.files/u13/Prieskum-trhu___J__zav____ac___voz__k.pdf

Správa za 1.Q.2015

22.10. 2015