Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Pilotný ročník súťaže "JA, BIOLÓG" - VYHODNOTENIE

16.6. 2015

 
„Ja, biológ“
Dňa 4.6. 2015 sa na Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici uskutočnil pilotný ročník súťaže „Ja, biológ“. Vedomosti si porovnali prváci z troch banskobystrických gymnázií, ktorými boli Gymnázium Andreja Sládkoviča, Športové gymnázium a Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského. Každá zo škôl mala v súťaži svoje družstvá. Jedným z našich cieľov bolo zlepšiť kooperáciu medzi žiakmi. Tretiaci pod vedením organizátora súťaže, žiaka ŠG, Denisa Sivuliča s pomocou pani učiteľky Mgr. Daniely Snohovej vypracovali zadania úloh pre túto súťaž. Tohtoročná téma bola Lesné ekosystémy na Slovensku z pohľadu zoológa. Súťaž sa rozdelila na 3 časti. Prvú časť, a to poznávanie mysľou, malo na starosti Športové gymnázium. Kolo pozostávalo z 30 teoretických otázok, na ktoré mali žiaci 25 minútový časový limit. Po tejto časti si ich hlavy už mohli oddýchnuť, lebo nasledovala časť, kde museli zapojiť srdce. Gymnázium Andreja Sládkoviča si pripravilo pre súťažiach okruh chránených živočíchov v našich lesoch. Táto časť bola pripravená hravou formou a svoj účel splnila. Žiaci si to užili a vďaka forme, ktorou bola táto téma podaná, im to išlo ešte lepšie. Na záver, ako tretie v poradí, dostalo svoj priestor aj Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského a jeho časť – poznávanie zmyslami. Súťažiaci sa ponorili do zvukov prírody, stôp rozličných zvierat a najťažším orieškom pre nich bolo určovanie hniezd.
„Chcel som vymyslieť niečo iné, niečo čo tu ešte nebolo a mohlo by  všetkých zaujať. S pomocou mojej učiteľky biológie, bez ktorej by to celé nešlo, sme pomohli uzrieť svetlo sveta novej súťaži. Spomínaný cieľ, cieľ priniesť niečo nové a spojiť študentov z rozličných gymnázií, to určite splnilo,“
dodal organizátor súťaže, Denis Sivulič
 
Po zaujímavom dopoludní  prišli na rad výsledky a zhodnotenie celej súťaže. Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského obsadilo so svojím druhým tímom tretie miesto. Po troch zaujímavých kolách plných zábavy a trápenia hláv sa na výsledkovej  tabuli na prvom mieste ocitli dve školy. Gymnázium Andreja Sládkoviča a Športové gymnázium, ktoré bolo takmer celú súťaž vo vedení. Nakoniec sa v zaujímavom a rýchlom rozstreli ukázal víťaz. Zlatú priečku získal taktiež druhý tím z Gymnázia Andreja Sládkoviča a tým dostali možnosť pokračovať v usporiadaní súťaže v priebehu ďalšieho roka.
„ Do súťaže Ja, biológ som sa zapojila prostredníctvom mojej pani profesorky. Z výsledku a umiestnenia mám veľmi dobrý pocit aj napriek tomu, že sme skončili tretie, musím povedať, že sa mi súťaž veľmi páčila a bez rozmýšľania by som sa zapojila ešte raz.“
Petra z GJGT
 „Naše poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto projekte. Je nám nesmiernou cťou, že sme mali možnosť niečo takéto zorganizovať a byť pri zrode novej a úspešnej súťaže.“
Tereza Šalková
Autor projektu : Denis Sivulič
Autor článku : Tereza Šalková, Denis Sivulič

 

Športové gymnázium
Trieda SNP 54, Banská Bystrica

vyzýva k spolupráci

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského a Gymnázium Andreja Sládkoviča

 

na pilotnom ročníku súťaže „JA, BIOLÓG“

 

 

 

Charakteristika  výzvy

Cieľom súťaže je spopularizovať biológiu medzi študentmi gymnázií v uvedených banskobystrických gymnáziách. Zároveň ide o poskytnutie priestoru na kooperáciu pedagógov z uvedených škôl v predmete biológia, ktorú možno v budúcnosti rozšíriť aj na ďalšie oblasti.

 

Tematické zameranie súťaže

1. ročník je zameraný na lesy Slovenska z pohľadu zoológa, v ktorom navrhujeme nasledujúce rámcové témy:

·           MYSĽOU – teoretické vedomosti o ekosystémoch v našich lesoch,

·           ZMYSLAMI – poznávanie druhov,

·           SRDCOM – ochrana významných druhov živočíchov.

 

Podmienky pre zapojenie do súťaže

- súťažiacimi sú študenti 1. ročníka uvedených gymnázií,

- každá škola môže vytvoriť najviac dve štvorčlenné družstvá,

- tvorcami úloh a organizátormi sú študenti 2. a 3. ročníkov z uvedených gymnázií.

 

Výzvu uvedené gymnáziá prijali.

Termín súťaže je 4. júna 2015 o 9:00 v triede č. 301 ŠG BB.

 

Tešíme sa na spoluprácu!

 

Za organizačný tím:

Denis Sivulič

VII.C ŠG BB

 

sdenos13@gmail.com