Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Športové gymnázium zamerané na telesnú výchovu a cudzie jazyky


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@osgbb.sk

 

Linky

 

Novinky

Kritériá prijatia pre šk. rok 2018/2019Pre školský rok 2018/2019 otvárame:

      - 2 triedy odbor gymnázium šport - 4 ročné štúdium (60 uchádzačov)
      - 1 triedu odbor gymnázium šport - 8 ročné štúdium (22 uchádzačov)
      - 1 triedu odbor gymnázium          - 8 ročné štúdium (20 uchádzačov)


Prijímacia  skúška -  zameranie šport - pre uchádzačov z 9. ročníka základnej školy


Prijímacia skúška -  zameranie šport - pre uchádzačov z 5. ročníka základnej školy


Prijímacia skúška - zameranie jazyky - pre uchádzačov z 5. ročníka základnej školy