Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Ceny ubytovania

Ceny za ubytovanie na Školskom internáte,
  TriedaSNP 53, 974 01 Banská Bystrica, platné od 1.9.2017

 

ŠTUDENTI STREDNÝCH ŠKÔL /  ďalej len SŠ

kategória – cena za lôžko / mesiac 30,- €

- 2 lôžkové izby s umývadlom

- 3 lôžkové izby s umývadlom

- sociálne vybavenie – spoločné sprchy a sociálne zariadenia na každom poschodí školského internátu

 

ŠTUDENTI VYSOKÝCH ŠKÔL / ďalej len VŠ

kategória – cena za lôžko / mesiac 60,- €

- 2 lôžkové izby s umývadlom

- 3 lôžkové izby s umývadlom

- sociálne vybavenie – spoločné sprchy a sociálne zariadenia na každom poschodí školského internátu

 

SYSTÉM ÚHRAD ZA UBYTOVANIE – SŠ / VŠ 
Za mesiacDátum úhrady  SŠ / VŠ
februárdo 10.1.30,- / 60,- €
marecdo 10.2.30,- / 60,- €
apríldo 10.3.30,- / 60,- €
májdo 10.4.30,- / 60,- €
júndo 10.5.30,- / 60,- €
septemberdo 10.8.30,- / 60,- €
októberdo 10.9.30,- / 60,- €
novemberdo 10.10.30,- / 60,- €
decemberdo 10.11.30,- / 60,- €
januárdo 10.12.30,- / 60,- €


FORMA ÚHRADY ZA UBYTOVANIE:

IBAN:            SK06 8180 0000 0070 0040 4904
BIC:               SPSRSKBA

Variabilný symbol:          pridelený každému ubytovanému pri prijatí na ŠI
Správa pre prijímateľa:  priezvisko a meno ubytovaného

Úhrada musí byť realizovaná mesiac dopredu.
Pri platbe je nutné uviesť všetky údaje.  


                                                                                                                                                                       
Podľa Školského poriadku školského internátu  Čl. 4 bod 5 môže byť ubytovaný už pri omeškaní jednej splátky vylúčený z internátu.