Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Olympijský odznak športovej všestrannosti

8.10. 2013

krajské finále športovej časti Olympijského odznaku všestrannosti v Banskej Bystrici
 BANSKÁ BYSTRICA (OKBB) – Vo štvrtok 27. septembra sa na Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici konalo krajské finále športovej časti Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV). Slovenský olympijský výbor v spolupráci s Centrom voľného času Junior, Olympijským klubom Banská Bystrica, Športovým gymnáziom v Banskej Bystrici a s Banskobystrickým samosprávnym krajom  (uvedené subjekty zastupovali bývalá popredná atlétka Eva Murková, štvornásobný olympionik v atletike Pavol Blažek,
 Jozef Smekal a Imrich Kováč) dôstojne koordinoval celý priebeh športového podujatia.

Z celkového počtu 24 škôl, ktoré sa prihlásili prostredníctvom školského portálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, potvrdilo účasť na krajskom finále OLOV 15 škôl zo Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja.Deti súťažili v štyroch športových disciplínach - chlapci v behu na 50m a v skoku do diaľky z miesta, dievčatá v preskoku cez švihadlo a v cvičení sed-ľah. Výkony sa bodovali na základe tabuliek. Celkový súčet bodov každého člena družstva určil poradie prvých troch škôl.

Ceny odovzdávali olympionici v atletike Martina Hrašnová (absolventka Športového gymnázia) Matej Tóth, ktorí následne rozdávali športujúcim deťom osobné kartičky.

Počas takmer dvojhodinového súťaženia sa všetky deti vystriedali na športových
stanoviskách. Okrem behu na 50m, v ktorom sa súťažilo vonku na tartane ŠG , sa všetky ostatné športové disciplíny realizovali v priestoroch športovej haly Športového gymnázia.